Окулов программирование в алгоритмах

Azərbaycan dilində : 1. S. Quliyeva Microsoft Power Point-lə tanışlıq: 2. Microsoft Excel proqramı : 3. Microsoft Word 2003: 4. C proqramlaşdırma.